Novinky

Shromáždění 21.5.2019

04.05.2019 14:41

Termín shromáždění byl určen na 21. května 2019 od 18 hodin. Místem shromáždění bude již tradičně jídelna 4.Základní školy v ulici Norská 2633, cca 500 m Holandskou ulicí vpravo od našeho domu. Materiály a vzory plné moci najdete zde v sekci shromáždění.

Shromáždění 7.11.2018

22.10.2018 18:18

Připravujeme shromáždění, které se koná 7.11.2018 od 18 hodin již tradičně v jídelně 4.ZŠ v ulici Norská. Materiály a vzory plné moci najdete zde v sekci shromáždění. Tištěnou verzi jste dostali do svých poštovních schránek.

Hlasování mimo shromáždění

19.04.2018 02:18

Ke schválení úvěru pro realizaci tepelného čerpadla a refinancování stávajícího úvěru využijeme hlasování per-rolam, mimo shromáždění. Do schránek jste dostali oznámení, jehož součástí je kromě potřebných onformací a návrhu usnesení také hlasovací lístek. Elektronická verze oznámení je zde k dispozici v sekci Shromáždění 2018.

Modernizace domu pokračuje

20.02.2018 15:31

Na shromáždění dne 6.2.2018 byly schváleny důležité kroky pro další modernizaci našeho domu:

  1. Instalace elektronických vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů s dálkovým odečtem,
  2. Rekonstrukce a regulace otopné soustavy,
  3. Pořízení vlastního zdroje tepla a teplé vody s pomocí tepelného čerpadla.


První dva kroky budou realizovány v druhé polovině roku 2018, třetí krok v první polovině roku 2019. Komě modernizace domu nám plánované investice přinesou v dlouhodobém horizontu nemalé úspory.

Nové stanovy SVJ

05.06.2017 10:48

Návrh upravených stanov SVJ byl schválen. Rozhodování mimo shromáždění se zúčastnili vlastníci, kteří mají 70,8 % všech hlasů.

Stávající stanovy ukládají, že ke schválení návrhu o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasůpřítomných“ vlastníků jednotek. Návrh byl schválen, hlasovali pro něj vlastníci, kteří mají 95,9% hlasů z „přítomných“ (pro informaci – je to 67,9% hlasů z hlasů všech vlastníků).

Hlasování:  Pro 95,9 %, proti 1,9%, zdržel se 2,2%.

Záznamy: 1 - 5 ze 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>