Shromáždění 2017 

 

  1. Materiály k projednání na shromáždění - PDF
  2. Plná moc - WORD nebo PDF
  3. Zmocnění společného zástupce -  WORD  nebo PDF
  4. Zápis ze shromáždění - PDF