Nové stanovy SVJ

05.06.2017 10:48

Návrh upravených stanov SVJ byl schválen. Rozhodování mimo shromáždění se zúčastnili vlastníci, kteří mají 70,8 % všech hlasů.

Stávající stanovy ukládají, že ke schválení návrhu o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasůpřítomných“ vlastníků jednotek. Návrh byl schválen, hlasovali pro něj vlastníci, kteří mají 95,9% hlasů z „přítomných“ (pro informaci – je to 67,9% hlasů z hlasů všech vlastníků).

Hlasování:  Pro 95,9 %, proti 1,9%, zdržel se 2,2%.