Shromáždění 2018 - 7. listopadu

 

  1. Materiály k projednání na shromáždění - PDF
  2. Plná moc - WORD nebo PDF
  3. Zápis ze shromáždění - PDF

Shromáždění 2018 - 6. února


  1. Materiály k projednání na shromáždění - PDF
  2. Plná moc - WORD nebo PDF
  3. Zmocnění společného zástupce -  WORD  nebo PDF
  4. Zápis ze shromáždění - PDF

19.4.2018 Hlasování per-rolam o úvěru

materiály s hlasovacím lístkem pro hlasování o bankovním úvěru