Výbor SVJ

Výbor má celkem 5 členů, každý vchod by měl mít svého zástupce ve výboru. To se nepodařilo u vchodu 2477, kde nikdo neprojevil zájem. Za vchod 2477 byl zvolen pan Košťálek ze vchodu 2480. Poslední volba výboru proběhla shromáždění dne 23.6.2015.

 

Složení výboru:

  • Ing. Vladimír Čapek (2478) - předseda výboru
  • Josef Kaftan (2479) - místopředseda výboru
  • Roman Bříza (2481) - člen výboru
  • David Košťálek (2480) - člen výboru
  • Jiří Špáta (2480) - člen výboru

 

Výbor se obvykle schází 1 x za 14 dní vždy ve středu od 19:00 v kanceláři SVJ v přízemí domu 2478 (bývalá mandlovna). Vítáme návštěvu každého člena se svými připomíkami či dotazy.