Změna rozpisu plateb

11.01.2011 16:34

Od 1.2.2011 bude platit nový rozpis služeb spojených s užíváním bytů společenství. Výše plateb bude snížena o poplatky za odvoz komunálního odpadu, které si bude každý majitel bytu s trvalým pobytem na adresách Holandská 2477-2481 platit sám. Magistrát města Kladna Vám bude rozesílat složenky, roční platba za osobu je neměnná - 492,- Kč. Členové výboru SVJ do konce ledna roznesou či rozešlou všem majitelům bytů nové rozpisy spolu s registračním listem pro platbu za komunální odpad.