Vyúčtování plateb za rok 2009

11.06.2010 13:53

Od 11.6.2010 do 20.6.2010 členové výboru roznášeli vyúčtování zálohových plateb za služby za rok 2009 spolu s rozpisem plateb platným od 1.7.2010. Něpřítomní vlastníci bytů si po 20.6.2010 mohou vyúčtování a rozpisy vyzvedávat v době pravidelné schůze výboru přímo v kanceláři Společenství. Přeplatky byly odeslány na bankovní účty vlastníků 11. a 14.6. Ti, kdo nemají či nedali k dispozici čísla účtů, dostali přeplatek v hotovosti. Nedoplatky mají být zaplaceny do 30 dnů od obdržení vyúčtování.