VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SVJ

06.05.2011 16:48

Byl určen termín shromáždění:

Datum: 1. června 2011,

Čas: 18:00,

Místo: Jídelna 4.ZŠ Norská.

Program schůze a další materiály, které se budou na shromáždění projednávat, budou rozeslány nebo vyvěšeny v dostatečném předstihu. Na shromáždění bude k vyzvednutí rovněž vyúčtování za rok  2010.