Výměna výtahů

19.09.2011 15:51

Blíží se výměna malých výtahů. Práce na malých výtazích budou zahájeny v posledním zářijovém týdnu.

Ve středu 21.9.2011 předáváme dodavateli staveniště.

Za výbor SVJ

Vladimír Čapek