Výběrové řízení ukončeno

12.04.2011 12:13

Výběrové řízení byo ukončeno vyhlášením vítěze, společosti KONE, a.s. S touto společností bude zahájeno jednání o detailech smlouvy o dílo.

Na druhém místě se umístila nabídka společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. a na třetím místě nabídka společnosti SCHINDLER CZ, a.s.