Shromáždění SVJ

23.05.2012 15:59

Shromáždění SVJ máme úspěšně za sebou. Na rozdíl od předchozích let nebylo na shromáždění vydáváno vyúčtování za předchozí rok - kvůli urychlení agendy. I přes tento "experiment" se shromáždění zúčastnilo více členů SVJ, než v roce 2011. Celkem (včetně plných mocí) se shromáždění účastnilo 71 členů- vlastníků (ze 120), kteří měli dohromady 61,1% hlasů. Za tak vysokou účast patří všem poděkování celého výboru.

Shromáždění jsme se letos pokusili ozvučit. Byl to dobrý pokus, ale bezdrátové mikrofony se po necelé hodině vybily, a tak jsme zbytek jednání absolvovali bez nich.

Další novinkou letošního shromáždění byly podkladové materiály ve formě brožurky formátu A5, zpracované s ohledem na přehlednost a srozumitelnost uváděných informací, zejména finančních údajů. Pokud byste měli další podněty, jak tyto materiály vylepšit, budeme rádi za Vaše připomínky.