Program

20.05.2011 00:00
Program
výročního shromáždění členů
Společenství Holandská 2477-2481, Kladno

 

Termín: 1. června 2011 od 18:00 hodin

Místo: 4. Základní škola - Norská, jídelna

Účast: Členové SVJ Holandská 2477-2481, Kladno.

 

 

Program shromáždění:

  1. Zpráva o činnosti výboru Společenství za rok 2010

  2. Zpráva o hospodaření Společenství za rok 2010

  3. Vyjádření kontrolní komise k hospodaření Společenství za rok 2010

  4. Vyhodnocení údržby domu a výhled na další období

  5. Rekonstrukce výtahů s  dotací z evropských fondů

  6. Výměna oken ve společných prostorách

  7. Vyúčtování záloh vlastníkům bytů za služby s užíváním bytu za rok 2010

  8. Projednání záloh do fondu údržby a oprav, správních poplatků a odměn členům výboru na další období platných od 1. července 2011

  9. Volba výboru Společenství

  10. Diskuse