Program shromáždění

20.05.2011 16:56

Program výročního shromáždění členů
Společenství Holandská 2477-2481, Kladno

 

Termín: 1. června 2011 od 18:00 hodin
Místo: 4. Základní škola - Norská, jídelna
Účast: Členové SVJ Holandská 2477-2481, Kladno.

Program shromáždění:

1.  Zpráva o činnosti výboru Společenství za rok 2010
2.  Zpráva o hospodaření Společenství za rok 2010
3.  Vyjádření kontrolní komise k hospodaření Společenství za rok 2010
4.  Vyhodnocení údržby domu a výhled na další období
5.  Rekonstrukce výtahů s  dotací z evropských fondů
6.  Výměna oken ve společných prostorách
7.  Vyúčtování záloh vlastníkům bytů za služby s užíváním bytu za rok 2010
8.  Projednání záloh do fondu údržby a oprav, správních poplatků a odměn členům výboru na další období platných od 1. srpna 2011
9.  Volba výboru Společenství
10. Diskuse