Pozvánka

20.05.2011 00:00

 

Pozvánka
na výroční shromáždění členů Společenství Holandská 2477-2481, Kladno

 

Termín: 1. června 2011 od 18:00 hodin

Místo: 4. Základní škola - Norská, jídelna

Účast: Členové SVJ Holandská 2477-2481, Kladno.

 

 

Program a informační materiály budou zveřejněny v dostatečném předstihu před shromážděním.

Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je Vaše účast nezbytná. V případě neúčasti Vás žádáme o udělení plné moci tomu, kdo se zúčastní nebo některému členovi výboru. Vzor plné moci (nepovinný) je ke stažení na webových stránkách. Bude také součástí informačních materiálů, které budou distribuovány v dostatečném předstihu před shromážděním.