Pozvánka

19.05.2011 16:52

Pozvánka na výroční shromáždění členů

Společenství Holandská 2477-2481, Kladno

 

Termín: 1. června 2011 od 18:00 hodin
Místo: 4. Základní škola - Norská, jídelna
Účast: Členové SVJ Holandská 2477-2481, Kladno.


Program a informační materiály budou zveřejněny v dostatečném předstihu před shromážděním. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je Vaše účast nezbytná. V případě neúčasti Vás žádáme o udělení plné moci tomu, kdo se zúčastní nebo některému členovi výboru. Vzor plné moci (nepovinný) je ke stažení na webových stránkách. Bude také součástí informačních materiálů, které budou distribuovány v dostatečném předstihu před shromážděním.