Výměna velkých výtahů

03.01.2012 16:58

Dne 9.1.2012 bude zahájena výměna velkých výtahů. Opět jako první přijdou na řadu bourací práce, proto žádáme všechny bydlící o trpělivost se zvýšenou hlučností a prašností. Bourání každého výtahu bude trvat nejvýše týden.

Plánované předání velkých výtahů do provozu je 10.2.2012

Po předání výtahů bude proveden generální úklid chodeb a schodišť, objednána je firma Hondl.

Za výbor SVJ

Vladimír Čapek