Výměna oken na chodbách

05.08.2011 12:52

Od 27.7.2011 probíhá v našich domech výměna oken ve společných prostorech domů SVJ. Prosím všechny bydlící o trpělivost se zvýšeným hlukem a prašností, způsobených probíhajícími pracemi. Na závěr objednáme úklidovou firmu, která všechny společné prostory uklidí. To by mělo být nejpozději v posledním srpnovém týdnu.

Za výbor SVJ

Vladimír Čapek