Výměna oken - hotovo

26.08.2011 11:22

Dne 24.8.2011 jsme provedli přejímku díla za účasti pana Čapka a pana Kaftana za výbor SVJ a paní Kopecké s technikem za společnost Svět oken. Drobné závady a jedna vážnější byly sepsány do předávacího protokolu a budou odstraněny do 14 dnů. Běží nám záruční lhůta, takže pokud kdokoliv z Vás zjistí nějaký problém s okny, nahlaste to, prosím, výboru SVJ, nejlépe prostřednictvím e-mailové zprávy.

Za výbor SVJ

Vladimír Čapek