Vodné + stočné v roce 2012

10.01.2012 09:38

Přinášíme Vám článek ze stránek VEOLIA:

Spotřebitelé v Kladenském a Mělnickém regionu mohou očekávat od ledna novou cenu vodného a stočného
Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) oznámila ceny vodného a stočného platné pro rok 2012. Vodné se zvýší o 2,30 Kč/m3 na 42,70 Kč/m3  bez DPH, zatímco stočné o 1,7 Kč/m3 na celkových 31,40 Kč/m3 bez DPH, což je nárůst o 5,7%. Do konečné ceny na rok 2012 je nutné započítat zvýšenou sazbu DPH, která vzroste z 10% na 14%. Obyvatelé ve středních Čechách v regionu Kladenska a Mělnicka od ledna tak zaplatí celkovou cenu vodného a stočného ve výši 84,48 Kč včetně 14% DPH, což představuje za jeden litr vody o 0,7 haléře více než v roce 2011.

rok 2012 cena bez DPH cena se 14 % DPH
vodné    42,70 48,68
stočné    31,40 35,80
vodné a stočné 74,10 84,48


Mezi hlavní důvody nové ceny vodného a stočného patří zejména nárůst ceny vstupů – např. nárůst cen elektrické energie pro velkoodběratele, vyšší náklady na likvidaci odpadů, za odběr povrchové vody, ale i růst dalších nákladů (pohonné hmoty, chemikálie).