Vodné a stočné v roce 2017

20.06.2015 11:33

Cena vodného a stočného pro rok 2017 se nemění.

Na základě rozhodnutí přestavenstva vlastnické společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. s účinností od 1. 1. 2015 dochází   ke zvýšení cen vodného a stočné takto:  

rok 2015 cena bez DPH cena se 15 % DPH
vodné    46,30 53,24
stočné    34,50 39,68
vodné a stočné 80,80 92,92

informaci najdete také na stránkách  SVAS .