Termovizní snímkování

01.03.2012 15:35

I z důvodu popraskání nové fasády (z roku 2009) bylo dne 6.3.2012 v ranních hodinách provedeno termovizní snímkování pláště domu. Pokud snímky prokáží skryté vady fasády, poslouží v reklamačním řízení s dodavatelskou společností. Předpokládaná cena za takové snímkování včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy je cca 10 tisíc Kč.

Termovizní snímky nám ukáží, jaký je rozdíl tepelných charakteristik nezateplené a zateplené části domu. Až zateplíme i zbývající část domu, nové snímkování nám umožní vyhodnotit přínosy zateplení.

S výsledky snímkování budete seznámeni na shromáždění SVJ v květnu 2012.