Webová prezentace spuštěna

11.04.2010 13:48

Výbor Společenství spustil do zkušebního provozu nové webové stránky.  Stránky by měly sloužit členům Společenství k lepší informovanosti a ke zlepšení vzájemné komunikace mezi výborem a členy společenství. Na stránkách Společenství najdete informace o shromážděních vlastníků, schůzích výboru, nebo o probíhajících či plánovaných rekonstrukcích většího rozsahu. Dále bychom zde chtěli umisťovat informace o chodu Společenství.