Shromáždění

25.05.2017 12:32

V sekci Shromáždění najdete materiály k letošnímu shromáždění, které se koná dne 7.6.2017 od 18 hodin na obvyklém místě, to jest v jídelně 4. Základní školy v Norské ulici 2633.

Součástí jednání bude i příspěvek odborníka na regulaci otopné soustavy, který nás seznámí s tím, co můžeme udělat pro zlepšení vytápění, úspory za vytápění a o kousek spravedlivější rozúčtování nákladů.