Seznámení s projektem

21.03.2014 17:55

Na shromáždění vlastníků/členů SVJ v roce 2013 byla schválena rekonstrukce domu s využitím dotace v rámci programu IOP. Do rekonstrukce byla zahrnuta sanace celé severozápadní stěny, sanace střechy a oprava interiéru domu.

Výběrové řízení

Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce bylo vyhlášeno 1.11.2013. Ke dni podání nabídek bylo zaregistrováno celkem pět uchazečů. Vítěznou nabídkou s nejnižší cenou se stala nabídka společnosti GEO-ING Jihlava, s.r.o. s cenou 10.875.530 Kč včetně DPH. S tímto uchazečem byla dne 18.12.2013 podepsána smlouva o dílo.

 

Realizace projektu

Realizace byla zahájena 18.3.2014. Postupně byla opravena střecha (nová hydroizolace a tepelná izolace), severozápadní stěna (zateplení, kompletní sanace lodžií) a interiér - společné prostory domů, kde byla proedena výmalba, oprava zábradlí a výměna podlahové krytiny.