Seznámení s projektem

09.11.2011 20:00

Projekt IOP - výměna výtahů

Na shromáždění vlastníků - členů našeho SVJ v roce 2010 byl schválen návrh výboru reagovat na výzvu magistrátu města Kladna vypracováním projektové žádosti, která v případě úspěchu zaručí, že po skončení investiční akce výměny výtahů nám bude proplaceno 40% takzvaných způsobilých nákladů. Výbor SVJ zpracoval projektovou žádost zahrnující výměnu všech 10 výtahů v domech našeho SVJ.

Výběrové řízení

Po dlouhých přípravách a splnění všech požadavků a nároků Centra pro regionální rozvoj ČR bylo v souladu s příslušnými předpisy vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Bylo osloveno celkem pět možných dodavatelů - OTIS a.s., Schindler CZ a.s., Výtahy VoTo Plzeň, KONE a.s. a ThyssenKrupp. Výběrového řízení se zúčastnily 4 uchazeči (společnost Výtahy VOTO Plzeň se z účasti ve VŘ omluvila).

Nejlépe z hodnocení vyšel uchazeč KONE a.s. a s tímto uchazečem byla dne 23.5.2011 podepsána smlouva o dílo. Nasmlouvaná částka bez DPH představuje 9 462 500,00 Kč.

Realizace projektu

Realizace projektu byla rozdělena na dvě etapy - první etapa zahrnuje výměnu malých výtahů s termínem ukončení dne 10.11.2011, druhá etapa zahrnuje výměnu velkých výtahů s termínem ukončení 10.2.2012.