Pozvánka

16.04.2012 12:18

Pozvánka na výroční shromáždění členů

Společenství Holandská 2477-2481, Kladno

 

Termín: 22.května od 18:00 hodin

Místo: 4. Základní škola - Norská, jídelna

Účast: Členové SVJ Holandská 2477-2481, Kladno (tj. vlastníci zapsaní v katastru nemovitostí), nebo zástupci na základě plné moci. V obou případech doporučujeme občanský průkaz nebo pas sebou – ne všechny Vás známe osobně)

 

Program a informační materiály budou zveřejněny v dostatečném předstihu před shromážděním.

Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, je Vaše účast nezbytná. V případě neúčasti Vás žádáme o udělení plné moci tomu, kdo se zúčastní nebo některému členovi výboru. Vzor plné moci (nepovinný) je ke stažení na webových stránkách. Bude také součástí informačních materiálů, které budou distribuovány v dostatečném předstihu před shromážděním.

 

V Kladně dne 16. dubna 2012

Za výbor Společenství

Ing. Vladimír Čapek

předseda výboru