Platby za svoz komunálního odpadu

10.01.2011 16:48

Lidé od sedmdesáti let a děti do tří let nebudou od ledna platit za svoz odpadu

 

Avizované zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu začalo platit od Nového roku pro vybrané věkové skupiny obyvatel. Nově se nebude platit za děti do 3 let věku a hradit jej nemusí ani lidé od sedmdesáti let.    

 

Předmětem poplatku je ve městě zavedený provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba dle aktuální vyhlášky je 492 Kč, přičemž 242 Kč je pevně stanovená částka a zbývající částka je stanovena na základě skutečných nákladů města za předchozí rok. Od poplatku budou nově osvobozeni poplatníci, kteří v daném kalendářním roce dovrší 70 let věku včetně, a poplatníci od narození do dovršení věku 3 let v kalendářním roce včetně.