Identifikace projektu

21.03.2014 17:56

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu:                  CZ.1.06

Název operačníhoprogramu:                Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:                                 6.5

Název prioritní osy:                               Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:                           6.5.2

Název oblasti podpory:                         Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Číslo výzvy:                                          07

Název výzvy:                                        Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.2 - Zlepšení prostředí

                                                             v problémových sídlištích

Projekt

Název projektu:                                 Rekonstrukce bytového domu Holandská 2477-81, Kladno

Celkové způsobilé výdaje projektu:  11 285 577,62

Název IPRM:                                     IPRM Kladna pro IOP - Sídliště Kročehlavy

Kód IPRM:                                         IOP/1/SČ/49

Název aktivity IPRM:                        Regenerace bytových domů

Stručný obsah projektu:Projekt je určen pro SVJ SpolečenstvíHolandská 2477-2481, Kladno, které zahrnuje celkem 5 vchodů o 9

podlažích. Realizace projektu je vedená snahou o snížení energetické náročnosti budovy a zvýšením komfortu bydlení.

Proto projekt zahrnuje zateplení SZ fasády (ostatní stěny již zateplením prošly) a střechy včetně strojoven

výtahů, sanaci podlah lodžií, rekonstrukci interiéru a vybudování bezbariérového vstupu do objektu.

Projekt bude financován zčásti bankovním úvěrem a z části vlastními prostředky.