Identifikace projektu

09.11.2011 20:36

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu:                CZ.1.06

Název operačního programu:              Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy:                                6.5

Název prioritní osy:                              Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory:                          6.5.2

Název oblasti podpory:                        Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Číslo výzvy:                                          07

Název výzvy:                                        Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.2 - Zlepšení prostředí v

            problémových sídlištích

 

Projekt

Název projektu:                                    Výměna výtahů v bytových domech SVJ Holandská 2477-2481, Kladno

Celkové způsobilé výdaje projektu:     11 800 000,00 Kč

Název IPRM:                                         IPRM Kladna pro IOP - Sídliště Kročehlavy

Kód IPRM:                                             IOP/1/SČ/49

Název aktivity IPRM:                             Regenerace bytových domů

Stručný obsah projektu:

 

Projekt je určen pro SVJ Společenství Holandská 2477-2481, Kladno, které zahrnuje celkem 5 vchodů o 9

podlažích. Realizaci projektu si vyžadují zjištěná bezpečnostní rizika, jako je nevyhovující brzda pohonu, kabina výtahu bez kabinových dveří, chybějící dálková signalizace - přivolání pomoci (vyproštění uvízlé osoby do 1 hodiny od nahlášení), chybějící kontrola zatížení klece, chybějící servisní jízda a další. Dále nevyhovující vlastnosti současných výtahů jako hlučnost; nepřesnost dojezdu kabiny; nekomický provoz, pokud výtah cestou dolů nenabírá další osoby; neekonomický provoz, pokud je technicky umožněno přivolání obou výtahů.

Obsahem projektu je výměna všech 10 výtahů, 5 osobních a 5 osobonákladních. Kompletní výměnou chceme dosáhnout odstranění bezpečnostních rizik, souladu parametrů výtahů s platnými normami, snížení hlučnosti a energetické náročnosti a zvýšení komfortu jízdy.